ArtPeople

Maria Haaning

Født 1990, er Danmarks yngste kønsskifteopererede person. I Ham og mig fortæller Maria om smerten ved at være født som en pige i en mandekrop og den ensomme, kostbare og livslange kamp for at ændre dette. En kamp mod alle odds.